Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XVIII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XVIII, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuchowie,
na którą serdecznie zapraszam 2 lutego (czwartek) o godzinie 15:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu, I p., Rynek 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zmian w Uchwale nr VI/50/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Skip to content