Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XX sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, która odbędzie się 28 marca (środa), o godzinie 13:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń ratusza, I piętro.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – informacja komendanta policji.
7. Punkt Europe Direct – podsumowanie.
8. Informacja nt. działalności Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
9. Podejmowanie uchwał.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Skip to content