Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXI sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 25 czerwca 2008 r. (środa), na godzinę 11:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program XXI sesji Rady Miejskiej w Tuchowie
25 czerwca 2008 r.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Współpraca międzynarodowa Gminy Tuchów.
7. Akcja „Lato”.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
2) w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju” z siedzibą w Tuchowie,
3) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2008 nr XVI/124/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2007 r.,
4) w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content