Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXV sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.) zwołuję dwudziestą piątą sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 27 kwietnia 2016 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu, I p. ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Tuchowa w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.
7. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Tuchów.
8. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2015 r. – Uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2016 rok;
2) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Tuchów;
3) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów;
4) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skip to content