Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zabytki będą dodatkowo zewidencjonowane

Burmistrz Tuchowa informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 258/2014 z 2 października 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Tuchowie będzie prowadzona „Gminna ewidencja zabytków dla gminy Tuchów”, sporządzona w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu naszej gminy.

Z dokumentacją wchodzącą w skład gminnej ewidencji zabytków można się zapoznawać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ul. Rynek 1 – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pok. nr 5.


Przykładowa karta z „Gminnej ewidencji zabytków dla gminy Tuchów”

Skip to content