Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zamień głodne na godne

Zamień Głodne dzieciństwo na Godne dzieciństwo. Polski Czerwony Krzyż prowadzi SMS-ową akcję, której celem jest pozyskanie funduszy na kompleksową pomoc dla potrzebujących dzieci.

Wysyłając sms-a o treści „POMOC” na numer 7387 darczyńcy mogą wesprzeć działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Koszt sms-a wynosi 3,66 zł z VAT. Zebrane w ten sposób środki finansowe przekazane zostaną na program Godne Dzieciństwo.
W Polsce każdego dnia 650 tys. dzieci jest głodne. Dla dziecka niedożywienie jest bardzo wstydliwym problemem. Głód przeszkadza mu w skoncentrowaniu się na lekcji, przez co pogarszają się jego wyniki w nauce. Głodne i zaniedbane dziecko często jest izolowane od grupy rówieśników, którzy nie wiedzą, w jaki sposób mu pomóc. Obniża to jego szansę na zdobycie wykształcenia, a w przyszłości satysfakcjonującej pracy.
Dzięki wsparciu podopieczni PCK otrzymają ciepły posiłek każdego dnia, wyprawkę z artykułami szkolnymi i pomoc w nauce, a w rezultacie równe szanse na start w dorosłe życie. Polski Czerwony Krzyż regularnie dożywia dzieci w szkołach, świetlicach oraz w czasie wypoczynku letniego. Jeden obiad kosztuje 3 zł. Jeden sms to obiad dla jednego dziecka.
Razem zamieńmy głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo. Wysyłając sms o treści „POMOC” na numer 7387 zapewniasz obiad jednemu dziecku.

Skip to content