Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaowocuj pomysłem

Ruszył konkurs „Warzywa i owoce są na 5”, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Organizatorami konkursu, pod hasłem „Zaowocuj pomysłem”, są: Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) oraz firma Tymbark. Konkurs ten wpisuje się w działania prowadzone w ramach ogólnoświatowej inicjatywy propagującej jedzenie warzyw i owoców 5 razy dziennie.

Jego głównym celem jest przekonanie dzieci, że jedzenie warzyw i owoców jest ważne i zdrowe, ale też może być pretekstem do dobrej zabawy. Główną nagrodą w konkursie są granty pieniężne dla trzech zwycięskich szkół. Konkurs „Warzywa i owoce są na 5”, pod hasłem „Zaowocuj pomysłem”, jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z województw: małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Tegoroczna edycja ma charakter pilotażowy. Szkoły z trzech wyżej wymienionych województw, jako pierwsze, mogą uczestniczyć w tak ważnej i ciekawej inicjatywie. W konkursie może wziąć udział jedna klasa lub grupa uczniów z różnych klas (uczęszczających do tej samej szkoły).
Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu na terenie szkoły dowolnej akcji, zachęcającej do spożywania owoców i warzyw oraz przedstawieniu jej efektów w formie pracy konkursowej.
Oceniany będzie przede wszystkim pomysł i zaangażowanie, a także możliwość jego dalszego wykorzystania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu bieżącego roku.

Dla trzech zwycięskich szkół organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody pieniężne w postaci grantów w wysokości: 5.000, 3.000 i 2.000 zł. Każda nagrodzona szkoła otrzyma również tygodniowy zapas owoców oraz soków, a zaangażowani w przygotowanie projektów uczniowie – dodatkowe upominki od firmy Tymbark.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 23 maja 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Tymbark S.A., 34-650 Tymbark 156 z dopiskiem: „Warzywa i owoce są na 5!”.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne na stronie: www.5razywarzywaiowoce.pl. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Chrapla tel. 033/ 873 15 99 w. 8103, chrapla@maspex.com.pl

Skip to content