Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapraszamy do Muzeum Miejskiego w Tuchowie na wystawę „Pamięci rodziny Ulatowskich”

W piątek 10 lutego br. w Muzeum Miejskim w Tuchowie miało miejsce otwarcie wystawy „Pamięci rodziny Ulatowskich”. Wystawa połączona jest z ekspozycją tematyczną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pt. „Krakowscy narodowcy 1939-1945”. Zaproszonych gości oraz uczestników wystawy powitał dyrektor Domu Kultury Janusz Kowalski.

Lidia Śliwa – krewna rodziny Ulatowskich oraz Tomasz Wantuch – przewodniczący Towarzystwa Miłośników Tuchowa we wspomnieniach przybliżyli tragiczną historię pochodzącej z Tuchowa rodziny Ulatowskich.

Antoni Ulatowski pseudonim „Wacław” (1922–1944)
Po wrześniu 1939 gromadził i zabezpieczał broń pozostawioną przez żołnierzy polskich. W czasie okupacji niemieckiej konspiracyjnie zdał maturę. Był komendantem placówki Tuchów Narodowej Organizacji Wojskowej. W 1943 r. miała miejsce próba aresztowania Antoniego Ulatowskiego przez gestapo. Zginęli wówczas jego matka – Antonina Ulatowska i najstarszy brat – ks. Roman Ulatowski. On zaś uniknął aresztowania, został przerzucony do Krakowa, gdzie uczestniczył w kursie podchorążych, awansował na podporucznika. 6 października 1944 r. w Podgórzu miała miejsce próba aresztowania jego kolegów. Antoni Ulatowski ostrzelał siedmioosobowy patrol niemieckich żandarmów. Został ranny w brzuch i przewieziony do siedziby gestapo przy ul. Pomorskiej. Za wyjawienie tajemnic konspiracji gestapowcy oferowali rannemu Antoniemu udzielenie pomocy. Odmówił. Został wrzucony do jednej z cel, gdzie zmarł w wyniku upływu krwi.

Ważnym momentem podczas wystawy było przekazanie Lidii Śliwie przez Ryszarda Wronę, przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Tuchowie.

W paragrafie 1 uchwały czytamy: „Nadaje się nazwę „Skwer Rodziny Ulatowskich” – skwerowi położonemu przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Władysława Reymonta, na działce nr 1800, w obrębie ewidencyjnym Tuchów [0001]”. (…).

W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Towarzystwo Miłośników Tuchowa zwróciło się z prośbą do samorządu tuchowskiego o upamiętnienie patriotycznej postawy w czasie II wojny światowej rodziny Ulatowskich, poprzez nadanie nazwy skwerowi położonemu u zbiegu ulic Jana Pawła II i Wł. Reymonta Jej imieniem, tj. „Skwer Rodziny Ulatowskich”. (…)
Zaangażowanie się w działalność konspiracyjną i patriotyczną, zarówno Antoniego Ulatowskiego oraz pozostałych członków tej tuchowskiej rodziny, uzasadnia nadanie imienia skwerowi usytuowanemu w bezpośrednim sąsiedztwie domu rodziny Ulatowskich, na którym znajduje się również pomnik harcerzy.
Idea nadawania nazw ulicom, placom i skwerom imieniem lokalnych patriotów jest działaniem godnym poparcia, poszerzającym wiedzę historyczną i kształtującym postawy obecnych i przyszłych pokoleń”.

3 marca br. zapraszamy do Muzeum Miejskiego w Tuchowie na „Wieczór wspomnień o żołnierzach, konspiratorach, bohaterach – ofiarach gestapo”, poprzedzony on będzie odsłonięciem tablicy pamiątkowej na skwerze, któremu nadano nazwę „Skwer Rodziny Ulatowskich”.

W muzeum gościć będziemy i prelekcje wygłoszą:
– Maria Kamykowska (obecna w muzeum podczas otwarcia wystawy w dniu 10 lutego br.), która opowie o swoim ojcu Władysławie Gałce – działaczu narodowym, polskim patriocie, prześladowanym przez komunistycznego okupanta;
– prof. Marcin Surzycki, który przybliży postać swojego dziadka Tadeusza Surzyckiego – aresztowanego w 1940, więzionego przy ul. Montelupich, następnie osadzonego w KL Auschwitz (numer obozowy 9267), gdzie 19 lutego 1941 r. został zamordowany;
– Grzegorz Jeżowski – kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dzięki któremu ekspozycję pt. „Krakowscy narodowcy 1939-1945” można oglądać w Muzeum Miejskim w Tuchowie.

Zapraszamy na kolejną patriotyczną lekcję historii w Muzeum Miejskim w Tuchowie.

Skip to content