Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Tuchowa zaprasza do składania ofert na „Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1832/2, wraz z koncepcją przebudowy i rozbudowy istniejącego zaplecza technicznego na boisku sportowym w Tuchowie”.

Pobierz załączniki:
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 do zaproszenia
Załącznik nr 2 do zaproszenia
Projekt umowy
Formularz oferty
Formularz oświadczenia

Skip to content