Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZAPROSZENIE NA II SPOTKANIE KONSULTACYJNE

DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TUCHOWA NA LATA 2007 – 2015 Wszystkich zainteresowanych uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w II spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, które odbędzie się 16 marca 2007 r (Ratusz – pok. nr 16, I piętro)

według następującego harmonogramu:godz. 8.35 – 9.35
Pracownicy UM w Tuchowie: przedstawiciele referatów zainteresowanych programem rewitalizacji
Radni Miasta Tuchów
godz. 9.40 – 10.40
Jednostki organizacyjne miasta Tuchów w tym, instytucje edukacji, kultury i sportu, spółki, komunalne,
Instytucje użyteczności publicznej (m.in. straż pożarna, policja, itp).
godz. 10.45 – 11.45
Kościoły i związki wyznaniowe,
Stowarzyszenia i fundacje,
Spółdzielnie mieszkaniowe,
Wspólnoty mieszkaniowe,
Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym,
organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku (organizacje non profit), w tym fundacje i stowarzyszenia,
Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w odrębnych przepisach.
Godz.11:50 – 12.50
Podsumowanie spotkania.

Skip to content