Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie na warsztaty rewitalizacyjne

Miasto i gmina Tuchów przystąpiła do opracowania Gminnego programu rewitalizacji. To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

Zależy mi, jako Burmistrzowi Tuchowa, by dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy – mówi Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.

Dlatego tak istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze naszej gminy, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. To istotne, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy naszej gminy, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na pierwsze z cyklu spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się w 21 grudnia 2015 roku (poniedziałek) w Domu Kultury w Tuchowie (ul. Chopina 10, Tuchów), o godzinie 9.30.

Tematem spotkania będzie diagnoza problemów oraz wyznaczenie obszarów, które zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie rewitalizacyjnej określimy jako obszary zdegradowane tj. wymagające specjalnego wsparcia.

Skip to content