Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory odpady wielomateriałowe tj. kartoniki po mleku i napojach muszą być umieszczone w pojemniku (worku) żółtym oznaczonym napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE”.

Zasady optymalnej segregacji

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach:

Pojemnik (worek) niebieski oznaczony napisem „Papier” to m.in.:
• opakowania z papieru lub tektury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:
• papier powlekany folią i kalka;
• kartony po mleku i napojach;
• pieluchy jednorazowe i podpaski;
• pampersy i podkładki;
• worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
• tapety;
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pojemnik (worek) żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” to m.in.:
• butelki po napojach;
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
• opakowania po produktach spożywczych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
• styropian;
• puszki po napojach, sokach;
• puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
• złom żelazny i metale kolorowe;
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
• folia aluminiowa;
• kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów:
• strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

Pojemnik (worek) zielony oznaczony napisem „Szkło” to m.in.:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:
• szkło stołowe – żaroodporne;
• ceramika, doniczki;
• znicze z zawartością wosku;
• żarówki i świetlówki;
• szkło kryształowe;
• reflektory;
• nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
• termometry i strzykawki;
• monitory i lampy telewizyjne;
• szyby okienne i zbrojone;
• szyby samochodowe;
• lustra i witraże;
• fajans i porcelana
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Pojemnik (worek) brązowy oznaczony napisem „BIO” – odpady ulegające biodegradacji to m.in.:
• gałęzie drzew i krzewów;
• liście, kwiaty i skoszona trawa;
• trociny i kora drzew;
• owoce, warzywa itp.
• odpady kuchenne

Nie powinno się wrzucać do odpadów BIO:
• kości zwierząt;
• mięso i padlina zwierząt;,
• olej jadalny;
• drewno impregnowane;
• płyty wiórowe i MDF;
• leki;
• odchody zwierząt;
• popiół z węgla kamiennego;
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuchowie przy ul. Długiej są:
• papier,
• szkło,
• metal,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest),
• zużyte opony,
• tekstylia,
• odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych, w szczególności opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowań po aerozolach, po środkach ochrony roślin i nawozach,
• żarówki, świetlówki.

Skip to content