Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zastępca burmistrza Tuchowa członkiem Rady do spraw ekoMałopolski

W czwartek 5 grudnia 2019 odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Rady ds. EkoMałopolski, która została powołana na podstawie uchwały nr 2082/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019. Głównym celem Rady jest wymiana fachowej wiedzy i informacji w zakresie najważniejszych obszarów ochrony środowiska.

Środowisko jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka. Jakość środowiska, a więc jego stan, zasobność i różnorodność ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i komfort życia. W związku z powyższym Rada będzie stanowiła gremium doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w celu zwiększenia aktywności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Miło nam poinformować, że członkiem Rady ds. EkoMałopolski został Wiktor Chrzanowski – zastępca burmistrza Tuchowa.

Do zadań Rady należy m.in. konsultacja planu działań samorządu w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych w tym zakresie, m.in. Programu strategicznego ochrona środowiska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony przed hałasem, Planu działań dla klimatu i energii. Rada będzie także opiniowała EkoInicjatywy – pomysły działań i rozwiązań ekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu oraz pełniła rolę doradcy programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Projekt ekoMałopolska to innowacyjny program mający na celu poprawę jakości środowiska w naszym województwie dzięki podjęciu ambitnych i zdecydowanych działań popularyzujących proekologiczne praktyki i wzmacniających działania programowe.

W skład Rady do spraw ekoMałopolski wchodzą:
Przewodniczący Rady: Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
Wiceprzewodniczący Rady: Robert Bylica – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego,

Członkowie Rady:
Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
Kazimierz Koprowski – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Paweł Ścigalski – pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. jakości powietrza,
Jadwiga Wójtowicz – radna Województwa Małopolskiego,
Bogdan Pęk – radny Województwa Małopolskiego,
Tadeusz Arkit – radny Województwa Małopolskiego,
Wojciech Skruch – radny Województwa Małopolskiego,
Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa,
Sławomir Paterek – wójt gminy Gnojnik,
Jakub Jamróz – wójt gminy Łapsze Niżne,
Tomasz Żak – burmistrz miasta i gminy Andrychów,
Tomasz Gromala – wójt gminy Lipnica Murowana,
Roman Krupa – wójt gminy Kościelisko,
Rafał Szkaradziński – wójt gminy Szaflary,
Tadeusz Królczyk – wójt gminy Ochotnica Dolna,
Krzysztof Wójtowicz – burmistrz miasta i gminy Skała,
Stanisław Banach – wójt gminy Podegrodzie,
Wiktor Chrzanowski – zastępca burmistrza Tuchowa,
Katarzyna Konewecka – Hołój – radna gminy Kocmyrzów – Luborzyca, prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły,
Marcin Zadora – radny miasta Kalwaria Zebrzydowska,
Rafał Chmiela – radny Powiatu Proszowickiego,
dr hab. Henryk Okarma – przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody,
inż. Tomasz Gierat – dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego,
Mariusz Waszkiewicz – prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody,
Stanisław Albricht – prezes Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans,
Janusz Kahl – prezes Zarządu South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o., honorowy konsul Danii, Finlandii i Islandii,
Sebastian Chwedeczko – prezydent Rady Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie,
Paweł Lachman – prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
Wojciech Przybylski – prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego z o.o.,
Agata Szopińska – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste,
Ewa Lutomska – wiceprezes Zarządu Krakowskiego Alarmu Smogowego,
Monika Wojtaszek – Dziadusz – przedstawicielka Zabierzowskiego Alarmu Smogowego,
Paweł Pawłowski – przedstawiciel Niepołomickiego Alarmu Smogowego,
Marcin Kręźlewicz – przedstawiciel Chełmeckiego Alarmu Smogowego,
Joanna Mieszkowicz – prezes Zarządu Fundacji Aeris Futuro,
Joanna Opyrchał – Ryłko – prokurent Ryłko Sp. z o.o., członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Płuca Kalwarii,
Jacek Ręka – starszy Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych,
dr hab. Małgorzata Grodzińska – Jurczak – kierownik Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz – profesor Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska,
dr Sławomir Kopeć – dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości oraz koordynator projektów strategicznych AGH,
dr inż. Małgorzata Fedorczak – Cisak – członek Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energetycznego, Politechnika Krakowska,
dr hab. Joanna Kulczycka – główny specjalista w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
Tomasz Mirowski – pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
dr inż. Tadeusz Kopta – ekspert ds. polityki komunikacyjnej i transportu,
dr hab. Zbigniew Witkowski – biolog, przyrodnik, były wiceminister środowiska, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
dr hab. inż. Leszek Książek – profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego,
dr hab. n. med. Ewa Konduracka – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert środowiska medycznego,
Andrzej Bargiel – ambasador czystego powietrza oraz zimowej Małopolski,
Zbigniew Bartuś – redaktor Dziennika Polskiego,

Sekretarz Rady: Aneta Bodziony – pracownik Zespołu Polityki Ekologicznej w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Źródło: malopolska.pl

Skip to content