Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zgłoszenie szkody

Informujemy osoby ubezpieczone w PZU o infolinii, gdzie przez całą dobę można składać zgłoszenia szkód powstałych w związku z powodzią. Numer telefoniczny 801 102 102. Zgłoszenie szkody można dokonać również elektronicznie, wchodząc na stronę internetową www.pzu.pl

Skip to content