Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich

W sezonie zimowym za utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. Interwencje dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod odpowiednimi numerami telefonów.

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej 977

Prowadzenie dyżurów i koordynacja zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie odbywa się w siedzibie Rejonu przy ul. Ostrogskich 5a. Dyżury pełnione są CAŁODOBOWO.

 • telefon dyżurny ZUD:
  tel. 14 6219 843, fax: 14 6211 754 wew. 24, tel. kom. 572 720 300
 • telefon dyżurny ZUD w ZDW Kraków:
  tel. 12 4465 855, fax: 12 6379 492, tel. kom. 609 703 392

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Koordynację zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach 8, 33 – 113 Zgłobice.

 • telefon dyżurny: tel. kom. 501 799 432 (CAŁODOBOWO)
 • tel. 14 6741 230 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 • tel. 14 6787 050 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 • koordynator zimowego utrzymania – dyrektor PZD Leszek Łątka:
  14 674 12 30, 14 678 70 50

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Koordynację zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzi Urząd Miejski w Tuchowie – specjalista ds. zarządzania zasobami komunalnymi gminy:

 • Katarzyna Derus – Krawczyk tel. 14 6525 176 w. 18 lub 77
oraz sołtysi poszczególnych miejscowości:
 • Buchcice: STARZYK STANISŁAW, tel. 514 834 987
 • Burzyn: ROPSKI WACŁAW tel. 605 961 826
 • Dąbrówka Tuchowska: JAROSŁAW HUDYKA tel. 506 583 850
 • Jodłówka Tuchowska: kliknij, aby przeczytać
 • Karwodrza: GAWRYAŁ KAZIMIERZ tel. 696 328 610
 • Lubaszowa: BARAN KAZIMIERZ tel. 518 538 593
 • Łowczów: SOBARNIA URSZULA tel. 694 024 348
 • Meszna Opacka: ŚWIDERSKI GRZEGORZ tel. 518 107 350
 • Piotrkowice: SOLAK KAZIMIERZ tel. 512 771 114
 • Siedliska: URBANEK JERZY tel. 502 455 470
 • Trzemesna: ŁĄCKI JERZY tel. 502 027 160
 • Zabłędza: MICHAŁEK EWA tel. 696 737 563

Przypominamy, że zgodnie z art. 5. ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachwłaściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Skip to content