Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Złote Gody 2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. w Tuchowie odbyła się uroczystość zorganizowana dla par, które świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W uroczystości wręczenia odznaczeń i gratulacji za długoletnie pożycie małżeńskie wzięło udział dziewiętnaście wspaniałych par, które mogą pochwalić się 50-letnim stażem małżeńskim. Uroczystego wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – polskich cywilnych odznaczeń państwowych nadawanych przez Prezydenta RP dokonała burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Obrzutem.

Burmistrz Tuchowa parom obchodzącym Złote Gody złożyła wyrazy uznania i szacunku za przykład zgody i miłości małżeńskiej oraz nieustannej troski o dobro rodziny. Odśpiewano „Sto lat”, za zdrowie jubilatów wzniesiono lampkę szampana. Były kwiaty, życzenia, wpisy do kroniki i pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez pracowników i młodzież z Domu Kultury w Tuchowie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Jak stanowi art. 1 ust. 3 w/w ordery w każdej klasie i odznaczenia w każdym stopniu nadaje się jeden raz, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Z wnioskiem o nadanie medali przez prezydenta RP i legitymacji za długoletnie pożycie małżeńskie mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary.

Złote małżeństwa:
1. Erika i Edward Dudek
2. Kazimiera i Marian Fura
3. Maria i Władysław Gac
4. Genowefa i Adam Gacek
5. Krystyna i Jerzy Jagiełło
6. Katarzyna i Jan Kozak
7. Halina i Edward Kozioł
8. Krystyna i Marian Michałek
9. Maria i Stanisław Migduła
10. Jadwiga i Stanisław Niemiec
11. Danuta i Krzysztof Pikus
12. Stanisława i Krzysztof Piwowarczyk
13. Stanisława i Leopold Pociecha
14. Barbara i Kazimierz Słowik
15. Krystyna i Kazimierz Smoter
16. Jolanta i Tadeusz Steindel
17. Zofia i Kazimierz Sterkowiec
18. Barbara i Kazimierz Wajda
19. Maria i Józef Wiejaccy

fot. Wojciech Kras

Skip to content