Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Złożone projekty w ramach Tuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Czas składania projektów w ramach Tuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 minął. Mamy nadzieję, że większość z nich przejdzie pozytywnie weryfikację i rozpoczniemy emocjonującą walkę o głosy.

Niezależnie od wyników głosowania, każdy kto w jakikolwiek sposób włączy się w realizację budżetu obywatelskiego, może czuć się wygranym.

Pamiętajcie, że to wasze dobro, wasze sprawy, wasze decyzje – i wasza odpowiedzialność za przyszłość Tuchowa!

Wszystkim pomysłodawcom dziękujemy za poświęcenie, zaangażowanie i włączenie się do wspólnej pracy.

Kolejne etapy Tuchowskiego Budżetu Obywatelskiego to:
Formalna i merytoryczna ocena projektów
(8 września 2015 roku – 22 października 2015 roku)
Głosowanie na projekty
(2 – 30 listopada 2015 roku)

Poniżej prezentujemy złożone projekty.
Uwaga! Projekty te podlegają weryfikacji, a o jej wynikach będziemy informować w najbliższym czasie.


Projekt nr 1: Złożony przez Marka Mężyka – wypożyczenie sztucznego lodowiska na okres od 1 grudnia 2015 do 29 lutego 2016 roku. Lodowisko byłoby umiejscowione na boisku ze sztuczną nawierzchnią, przy ul. Jana Pawła II.


Projekt nr 2: Złożony przez Marię Pietruchę – wykonanie projektu chodnika na ul. Partyzantów, o długości około 400 metrów. Wybudowanie w przyszłości tego chodnika zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i osób spacerujących.


Projekt nr 3: Złożony przez Pawła Srebro – odbudowa „ŁAWY” – kładki pieszo – rowerowej na rzece Białej. Ławę w Tuchowie pamięta pewnie kilka pokoleń naszych mieszkańców. Była świetnym połączeniem z ulicą Ryglicką. „Topienie Marzanny”, rajdy na Brzankę to m. in. wspomnienia Pawła (ale pewnie też większości) z lat szkolnych.


Projekt nr 4: Złożony przez Panie Annę Totoś i Dorotę Cup – budowa bazy rekreacyjnej do organizowania imprez kulturalnych przy ulicy Ryglickiej. Baza obejume wiatę z grillem, plac zabaw i ławeczki. Oferta jest adresowana w pierwszej kolejności do wszystkich mieszkańców Kielanowic i ich sympatyków, ale Panie zakładają, że uda się im zaprosić i zintegrować również mieszkańców ościennych wiosek i Tuchowa.


Projekt nr 5: Złożony przez Panią Beatę Iwaniec – wykonanie projektu oświetlenia i budowa oświetlenia na ulicy Nowej. Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.


Projekt nr 6: Złożony przez Pana Ryszarda Grybosia – Zielony Bratek – rodzinne miejsce zabaw, obok Domu Działkowca ROD „Bratek”. Obejmuje budowę wiaty grillowej, modernizację istniejącego placu zabaw dla dzieci, wyodrębnienie kącika sportowego z siłownią plenerową i remont sanitariatów. Realizacja projektu wpłynie na poprawę standadu korzystania z działek, gwarantuje komfort estetyczny, w którym społeczność działkowa i lokalna spędzają swój wolny czas.


Projekt nr 7: Złożony przez Panią Klaudię Michalik – miejski parking rowerowy. Zakłada montaż wiaty rowerowej przy ulicy Kolejowej. Według Pani Klaudii, wiaty rowerowe powoli stają się stałym elementem wyposażenia rozwijających się miast. Mieszkańcy oraz goście będą mogli beziecznie zostawić swój rower blisko miasta. Pozwoli to na ograniczenie ruchu samochodów, zachęci mieszkańców do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, rozreklamuje miasto pomiędzy pobliskimi gminami.


Projekt nr 8: Złożony przez Panią Małgorzatę Łukasik – plaża dla Tuchowa,
teren przy stawach na ul. Długiej. Obejmuje wykonanie plaży, budowę boiska do siatkówki plażowej, budowę placu zabaw dla dzieci, montaż trzech siłowni
zewnętrznych i ławek. Według Pani Małgorzaty, ta inwestycja jest rozwojowa z możliwością rozbudowy do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Tuchowa i okolic.


Projekt nr 9: Złożony przez Pana Grzegorza Niemca – mobilne kino plenerowe. Celem projektu jest zakup sprzętu, który umożliwi organizowanie nie tylko pokazów filmowych, lecz również pokazy edukacyjne oraz informacyjno – promocyjne. Będą mogły prezentować się tuchowskie przedszkola i szkoły oraz organizacje i instytucje działające w naszym regionie. Będzie można organizować gawędy o Tuchowie, lekcje muzealne czy warsztaty tematyczne dla różnych grup wiekowych.


Projekt nr 10: Złożony przez Dom Kultury w Tuchowie – mobilny plac zabaw. Celem projektu jest zakup zamku, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, urządzeń sprawonościowo – zręcznościowych. Z mobilnego placu zabaw będą mogły korzystać nieodpłatnie dzieci podczas wszystkich imprez plenerowych organizowanych w Tuchowie oraz w wyznaczonym czasie podczas wakacji towarzyszył będzie różnego rodzaju zajęciom dla dzieci. To doskonały pomysł na uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci.


Projekt nr 11: Złożony przez MKS „Tuchovia” – modernizacja stadionu. Stadion MKS służy ponad 200 zawodnikom i zawodniczkom, którzy poprzez systematyczne treningi podnoszą stale swoje umiejętności. Służy także mieszkańcom gminy Tuchów, którzy mogą oglądać rozgrywki sportowe z udziałem zawodników. Stadion służy także siatkarzom plażowym w okresie letnim. Modernizacja obejmuje zamontowanie tablicy LED, piłkochwytów, wydzielenie sektora dla gości oraz budowę chodnika wzdłuż trybuny.

Skip to content