Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Znaczenie portfolio zawodowego

Do przygotowania rzetelnego CV nie trzeba nikogo przekonywać. Warto wyróżnić się, dać zapamiętać potencjalnemu pracodawcy. Taką możliwość daje przygotowanie portfolio. Po rozpoznaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, doradca zawodowy może pomóc stworzyć portfolio. Zamieszcza się tam wszystko to, co świadczy o posiadanych kompetencjach, np. dokumenty (w tym certyfikaty, zaświadczenia, kwalifikacje), próbki pracy, zdjęcia, filmy, prezentacje albo referencje. Oprócz dotychczasowego dorobku, przyszły pracodawca ma także możliwość poznania potencjału kandydata, jego możliwości w perspektywie czasu.

Forma portfolio może być różna: teczka do zbierania papierowych dokumentów, tabelka w pliku Excel z dowodami przypisanymi do poszczególnych kompetencji (zidentyfikowanych i nazwanym podczas bilansu kariery), stworzone w aplikacji czy też folder w chmurze. Ważne jest, aby forma zidentyfikowanych w trakcie bilansu dowodów była wygodna dla klienta. Bez wątpienia jest to wyróżnik na obecnym, konkurencyjnym rynku pracy.

#EGM2021
Skip to content