Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1 450 000 zł dla Tuchowa!

Prawie 70 mln złotych otrzymają małopolskie samorządy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jerzy Miller, wojewoda małopolski, wręczył promesy przedstawicielom gmin, powiatów i województwa podczas poniedziałkowego spotkania w Brzesku. Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś odebrał promesę na 1 450 000 zł.

Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i inną infastrukturę komunalną. Środki na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i oszczędności poprzetargowych. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim, dlatego samorządy przystąpują już do procedur przetargowych. Gminy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej. Otrzymane środki pokryją 100% wydatków na te inwestycje.

Skip to content