Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

27 920 zł dla Gminy Tuchów!

Na wniosek Biblioteki Publicznej w Tuchowie udało się pozyskać dla Gminy Tuchów grant w wysokości 27 920 zł w ramach projektu ”e-Xtra Kompetentni. Rozwijamy kompetencje mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

Pozyskane środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt Biblioteki Publicznej w Tuchowie pn. „Komputer dla każdego” obejmuje szkolenia dla osób dorosłych w wieku 24-74 lat.

O szczegółach będziemy informować niebawem.

Gratulujemy!

Skip to content