Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wernisaż wystawy grafik japońskiego malarza – Tetsuro Kimury

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy grafik japońskiego malarza – Tetsuro Kimury, który odbędzie się 12 września 2019 r. o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim w Tuchowie.

Ekspozycja dzieł potrwa do 20 października.

Wystawą tą upamiętnimy związek artystyczny i wspólne działania na rzecz promocji kultury Japonii i Polski Tetsuro Kimury z Tadeuszem Radwanem oraz jego córką – malarką Lucją Radwan.

Jesteśmy przekonani, że w 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią a Polską to wydarzenie wybrzmi szczególnie, podkreślając przyjaźń obu narodów.

Tetsuro Kimura urodził się w 1955 roku w miejscowości Sagara (prefektura Kumamoto). W wieku 17 lat, pod wpływem ilustrowanej książki dotyczącej wiedeńskiego realizmu fantastycznego, zaczyna malować w tym stylu. W latach 1978-1979 odbywa pierwszą podróż do Europy, aby w Wiedniu studiować malarstwo. Szczęśliwie poznaje tam jednego ze współzałożycieli Wiedeńskiej Szkoły Realizmu Fantastycznego (Wiener Schule des Phantastischen Realismus) i równocześnie wszechstronnego artystę Erika Brauera (ur. 1929). Dzięki jego artystycznej opiece Kimura uważa swój zagraniczny pobyt za spełniony. Po powrocie do Japonii, w 1991 roku Tetsuro Kimura ma zaszczyt zostać pierwszym stypendystą „Kumamoto City Century Fund for Human Development”. Otrzymane środki pozwalają mu na drugi wyjazd do Wiednia. Tym razem podejmuje roczne, prywatne studia pod kierunkiem innego wybitnego artysty i profesora Uniwersytetu Sztuki Użytkowej w Wiedniu (Universität für angewande Kunst), Wolfganga Huttera (1928-2014).

Pewnego dnia, Tetsuro Kimura jadąc metrem, przypadkowo nawiązuje rozmowę z polskim artystą, Tadeuszem Radwanem (1924 – 2003), który zaprasza go do wiedeńskiego atelier swojej córki, malarki Lucji Radwan. Tam dowiaduje się, że Tadeusz Radwan nie tylko maluje obrazy i jest kolekcjonerem różnych ciekawych eksponatów, ale podczas drugiej wojny był więźniem obozów w Auschwitz i Buchenwald, co odcisnęło piętno na jego dalszym życiu. Od momentu pierwszego spotkania trwała przyjaźń między oboma artystami. Kimura nawet przyjechał do Polski, aby w domu rodziny Radwanów, w Zabłędzy koło Tuchowa, spędzić twórczo około trzy tygodnie.
W 1993 roku tarnowska Galeria Sztuki Współczesnej BWA i TCK zorganizowała wspólną wystawę malarstwa Lucji Radwan i Tetsuro Kimury. Po śmierci Tadeusza Radwana rodzina przekazała w darze jego pełną kolekcję Muzeum Miejskiemu w Tuchowie, a jedna z jego sal otrzymała imię Tadeusza Radwana. Wśród eksponatów znajdują się również obrazy i grafiki autorstwa Tetsuro Kimury, które od 2013 roku są w tej placówce zamiennie prezentowane. Obecnie przyjaźń z Kimurą jest podtrzymywana przez rodzinę Radwanów, a szczególnie przez Lucję Radwan, która zainicjowała szersze przedstawienie jego prac w Tuchowie, aby w ten sposób uczcić setną rocznicę oficjalnych relacji japońsko-polskich.

Organizatorzy tuchowskiej wystawy grafik Tetsuro Kimury, poszerzonej o dzieła tego artysty, które znajdują się w posiadaniu Muzeum Miejskiego w Tuchowie są przekonani, że zarówno tuchowska wystawa, jak i ta, która będzie w tym samym czasie prezentowana również z inicjatywy Lucji Radwan w Galerii „Piwnica pod Trójką” Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 3, wzajemnie będą się uzupełniać.
Zaprezentowanie twórczości japońskiego artysty, tworzącego w stylu realizmu magicznego, który konsekwentnie przedstawia radość życia, przyczyni się do godnego uczczenia międzynarodowego jubileuszu.

Skip to content