Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

3,2,1 – start! Ruszamy w poniedziałek

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, od 7 września do 8 października 2015 roku mieszkańcy gminy Tuchów mogą zgłaszać projekty w ramach Tuchowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, dotyczące projektów:
1. Koszt jednego projektu nie może przekraczać 50 000 zł.
2. Zadanie ma być zlokalizowane w obrębie miasta Tuchowa, jednak zgłosić projekt może każdy mieszkaniec gminy Tuchów (a nie tylko miasta Tuchowa), który ukończył 16 lat i jest zameldowany na terenie gminy.
3. Prawo zgłoszenia projektu mają również organizacje i instytucje działające na terenie miasta Tuchowa.
4. Zgłoszone projekty muszą mieścić się w granicach zadań własnych gminy, mieć charakter inwestycyjny lub remontowy oraz muszą uzyskać poparcie co najmniej 10. mieszkańców gminy Tuchów.
5. Projekty można zgłaszać sposobem tradycyjnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie lub przez platformę www.wspoldecydujemy.pl

Dla zapewnienia pełnej informacji dla mieszkańców, organizacji i instytucji, została stworzona podstrona, na której znajdują się wszystkie niezbędne dane i dokumenty:
https://www.tuchow.pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski-2015/

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z nami w następujący sposób:
E: bo@tuchow.pl; m.marszalek@tuchow.pl
FB: https://www.facebook.com/tuchowskibudzetobywatelski
T: 14 652 52 18 wew. 17

Skip to content