Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prace nad budowaniem Lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 trwają!

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w sierpniu 2015 r. rozpoczęło prace związane z opracowaniem Lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Pierwszym etapem był cykl spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w każdej gminie należącej do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, tj. Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Gromnik oraz Ryglice.

W spotkaniach konsultacyjnych, które zrealizowano w dniach 3-7 sierpnia 2015 r. uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, pomocy społecznej, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, gospodarstw agroturystycznych oraz mieszkańców. W ramach spotkań konsultacyjnych wykonano warsztatową analizę mocnych, słabych stron, możliwości, szans i zagrożeń, tzw. analizę SWOT.

Uczestnicy spotkań brali aktywny udział w prowadzonej analizie, wskazując obszary życia, które wymagają poprawy lub ulepszenia. Podkreślali oni również to, co już udało się wykonać i co wpłynęło na poprawę naszego życia na obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Wykonana analiza SWOT pozwoli określić cele nowej lokalnej strategii rozwoju. – mówi dyrektor biura PSR Wiktor Chrzanowski.

Prace nad nową lokalną strategią rozwoju potrwają do IV kwartału 2015 r. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zwraca się z ponowną prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli w jak najlepszy sposób opracować lokalną strategię rozwoju. Ankieta dostępna jest na stronie www.psr.tuchow.pl/ankieta-konsultacje-spoleczne/.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się we wrześniu. Wszelkie informacje na temat tworzenia Lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 znajdą Państwo na stronie www.psr.tuchow.pl/category/prow-2014-2020/.

W minionych latach udało się zrealizować ponad 100 ciekawych projektów, przedsięwzięć i inicjatyw. Najlepiej przedstawia to broszura „Dobre praktyki”, która dostępna jest w biurze PSR oraz na stronie internetowej: www.psr.tuchow.pl/stuff/DOBRE-PRAKTYKI.pdf.

W ostatnich 6 latach zrealizowano szereg ciekawych projektów, które pozwoliły rozbudować infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną, wyposażyć obiekty w sprzęt, zakupić instrumenty i stroje dla zespołów, a także rozwijać umiejętności mieszkańców. Zrealizowane projekty pozwoliły jednocześnie zobaczyć, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, w wielu aspektach naszego życia na obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. – podkreśla Janusz Kowalski, prezes Zarządu PSR.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w opracowanie lokalnej strategii rozwoju – stwórzmy ją wspólnie!

Wszelkich informacji na temat Lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 udziela biuro:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.
Tel. 14 652 44 04
pogostoro@interia.pl
www.psr.tuchow.pl
Czynne: pon-pt, godz. 8:00 – 16:00

Skip to content