Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

40 tysięcy możliwości

Rekrutacja do I edycji projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości” (przeznaczonego dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi lub osuwisk, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą) rozpocznie się 03 lutego i będzie trwała do 16 lutego 2011r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne umieszczone są na stronie internetowej www.fundacjatarnowskiego.pl (w dziale Dokumenty do pobrania dla projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości”) oraz są dostępne w:
Biurze Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
tel./fax. (14) 656 38 98/99
e-mail: biuro@fundacjatarnowskiego.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00, zaś do godz. 18.00 w ostatnim dniu naboru. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu, elektronicznie, faxem, pocztą lub przez osobę trzecią pod warunkiem dostarczenia oryginału dokumentów do Biura Projektu w terminie do 16 lutego 2010r. do godz. 18.00.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
a) Formularz rekrutacyjny projektu ”Czterdzieści tysięcy możliwości”,
b) Oświadczenie / Deklaracja udziału w projekcie „Czterdzieści tysięcy możliwości”,
c) Dowód uzyskania, co najmniej jednego z przysługujących zasiłków celowych przyznawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla osób, które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (powodzi i/lub osuwisk) od maja 2010 roku,
d) Oświadczenie Domownika oraz Głowy Rodziny o zamieszkaniu w gospodarstwie dotkniętym skutkami powodzi i/lub osuwisk /jeśli dotyczy/,
e) Regulamin rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Czterdzieści tysięcy możliwości”,
f) Zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,
g) Ksero dokumentu tożsamości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content