Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

45% dotacji na kolektory do końca 2012 r.

Ze względu na zapytania mieszkańców dotyczące dotacji do kolektorów słonecznych ponownie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program dzięki, któremu można otrzymać 45% dotacji na ten cel.

17 czerwca 2010 roku Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i motaż kolektorów słonecznych. Najbliżej Tuchowa znajduje się Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie, ul. Piłusdskiego 5, tel. 14 / 622 08 39, który udziela w tym zakresie informacji i realizuje program.

Dopłaty są udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:
I. sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
II. zakupu:
– kolektora słonecznego,
– nowego zasobnika wodnego,
– automatyki,
– aparatury pomiarowej i instalacji,
– ciepłomierza,
III. montażu zestawu.

Z informacji jakie udzielił nam Bank, procedura wygląda następująco:
– klient (mieszkaniec zainteresowany montażem kolektorów słonecznych) wybiera instalatora, który przygotowuje harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,
– klient udaje się z tym harmonogramem do Banku,
– Bank analizuje zdolność kredytową klienta (dwie alternatywne metody sprawdzania zdolności kredytowej),
– podpisanie umowy na kredyt w wysokości 100% inwestycji,
– instalator wykonuje inwestycję i wystawia fakturę VAT (8% VAT, przelew)
– klient przedstawia fakturę w Banku,
– Bank uruchamia kredyt i do 2 miesięcy otrzymuje dotację w wysokości 45% wartości inwestycji, tym samym zmniejszając wysokość kredytu.

Program dotacji będzie realizowany do końca 2012 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Skip to content