Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory uzupełniające w Jodłówce Tuchowskiej

Informujemy, że wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tuchowie w okręgu wyborczym nr 4 (Jodłówka Tuchowska) zarządzone zostały na dzień 29 września 2019 r. Kalendarz wyborczy oraz informacja o miejscu i terminie zgłaszania komitetów wyborczych oraz kandydatów do komisji wyborczych zawarte są w zarządzeniu i komunikacie:

– Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuchowie.

– Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 25 lipca 2019 r. o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuchowie, zarządzonych na dzień 29 września 2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP.

Skip to content