Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

900 tysięcy dla Tuchowa

Małopolska otrzyma 183 mln złotych na odbudowę dróg, mostów i budynków komunalnych zniszczonych podczas powodzi, które wystąpiły w Małopolsce w ubiegłych latach.

Przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy, które wręczy minister Jerzy Miller, opiewają na łączną kwotę 183 mln 250 tys. złotych. Pieniądze trafią do 170 samorządów (153 gmin, 16 powiatów oraz do samorządu wojewódzkiego). Gmina Tuchów otrzyma 900 000,00 zł.

Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowali listę rankingową samorządów, które mogą starać się o środki w 2011 roku. Na podstawie tej listy wojewoda przygotował propozycję wysokości promes dla samorządów i przedstawił ją ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. W sumie małopolskie samorządy oszacowały swoje zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa, obejmujące dofinansowanie odbudowy lub remontu zniszczonej w wyniku klęsk infrastruktury komunalnej na ponad 570 milionów. Na tej liście znalazły się 153 gminy, 16 powiatów oraz samorząd województwa.

Przy opracowywaniu listy uwzględniono okres od 2008 – 2010 roku. Dzięki tym środkom samorządy już wkrótce rozpoczną remonty dróg, przepustów, mostów i kładek, obiektów wodno-kanalizacyjnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych występujących w Małopolsce w ostatnich latach.

Skip to content