Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Akademia Kompetencji

Jeżeli chcesz BEZPŁATNIE zdobyć lub podnieść swoje kompetencje w zawodach:
– PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / SPRZEDAWCA
– PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA
– OPIEKUN PRODUKTÓW I USŁUG

zdobądź certyfikat AKADEMII KOMPETENCJI
i stań się cenionym pracownikiem!

W programie:
– szkolenia kompetencyjne z zakresu wybranych zawodów,
– warsztaty „Ja na rynku pracy”,
– kurs obsługi komputera (dla chętnych).

Ponadto dla wszystkich uczestników: indywidualne poradnictwo zawodowe, osobisty profil kompetencyjny, atrakcyjna, warsztatowa forma zajęć i przyjazna atmosfera i wyżywienie podczas zajęć, a dla mieszkających najdalej bezpłatny nocleg i zwrot kosztów dojazdu.

Szkolenia odbędą się na terenie Krakowa lub najbliższych okolic.

Projekt Akademia Kompetencji jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest skierowany do osób pracujących lub poszukujących pracy, z województwa małopolskiego zameldowanych na jego terenie na pobyt stały lub tymczasowy, które:

– są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika;

– pracują w zakładzie pracy postawionym w stan upadłości lub likwidacji;

– utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika i pozostają bez zatrudnienia, oraz są zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

– pracują w przemyśle w jednym z wymienionych powiatów: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, Kraków, limanowskim, myślenickim, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimskim, suskim, tarnowskim, Tarnów, Wadowickim

– pracują w jednym z niżej wymienionych sektorów:

– hotelarstwo,
– sektor odzieżowy
– finansowy,
– chemiczny,
– produkcja spożywcza,
– transport i łączność,
– budownictwo,
– produkcja materiałów budowlanych,
– handel materiałami budowlanymi i drewnem,
– produkcja i obróbka wyrobów metalowych,
– sektor energetyczny,
– metalurgiczny, paliwowy
– maszynowy
– ochrona zdrowia,
– górnictwo rud metali

Szersze informacje o projekcie, warunkach uczestnictwa oraz
formularze zgłoszeń dostępne są w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej

Przyjmowanie zgłoszeń od 27.11 do 18.12. 2006
w godzinach: od 9:00 do 17:00 od PN do PT
oraz w soboty 02.12, 09.12 i 16.12: w godzinach od 9:00 do 14:00
ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje m. in. kolejność zgłoszeń

Skip to content