Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktywizacja zawodowa młodych z subregionu tarnowskiego

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna Serwis realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa młodych z subregionu tarnowskiego” w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
• Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) – 1280 zł brutto/mc,
• Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika/-czki projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto/h,
• Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.
• Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.
• Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie indywidualnego planu zatrudnienia wspieranego.

Korzyści dla pracodawców przyjmujących stażystów:

• Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
• Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi stażystami,
• Bezpłatne przeszkolenia stażysty/-ki na potrzeby konkretnego pracodawcy,
• Zwrot kosztów za badania lekarskie.
• Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

• osoby bierne zawodowo (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• zamieszkałe na terenie: miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
• w wieku od 15 do 29 lat.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w dniach w dniach 14-16 luty 2018r. w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13, II piętro, Tarnów.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:
Aneta Gacek
Agnieszka Osika
Paulina Witek

Biuro Projektów Spółdzielni Socjalnej Serwis
ul. Krakowska 13, II Pietro, 33-100 Tarnów
Tel. 535 191 921
Tel. 574 084 886

e-mail: a.gacek@spoldzielniaseriws.pl, a.osika@spoldzielniaserwis.pl, p.witek@spoldzielniaseriws.pl
www.aktywizacjatarnow.pl

Skip to content