Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Albert Radwan Pszczelarzem Roku 2016!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło wyniki rywalizacji o tytuł „Pszczelarza Roku 2016”. W spotkaniu uczestniczyli minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ewa Lech.

Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji naukowej poświęconej pszczelarstwu pt. „Wpływ pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły”, zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Organizatorzy podkreślali, że konkurs cieszy się dużą popularnością. Oceniane są całe pasieki, a także w oddzielnych kategoriach produkowane przez nie gatunki miodu.

W tegorocznej edycji laureatem Grand Prix konkursu „Pszczelarz Roku 2016” został ALBERT RADWAN z Zabłędzy, a miód spadziowy z pasieki rodziny Radwanów zdobył pierwsze miejsce.

Konkurs „Pszczelarz Roku” organizowany jest we współpracy z ogólnopolskimi związkami i stowarzyszeniami pszczelarzy. Patronat honorowy sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Konkurs kierowany jest do pszczelarzy z terenu całej Polski, a uczestnikami mogą być pszczelarze: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Kandydatów zgłaszają związki i organizacje pszczelarzy. Kolejna edycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Warto dodać, że Albert Radwan w tym roku wyróżniony został w Tuchowie statuetką „Melaniusz” za wieloletnie działania proekologiczne, w szczególności za propagowanie idei pszczelarstwa.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content