Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Apel PGNiG dotyczący nieuczciwych praktyk

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. informuje o przejawach nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektóre firmy działające na rynku energetycznym. Osoby podszywające się pod pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. krążą po domach, podają się za ich przedstawicieli i wymuszają na klientach podpisanie rzekomo nowych umów sprzedaży gazu ziemnego.

Pragniemy przestrzec wszystkich Państwa przed pochopnym podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów bez uprzedniej weryfikacji ich treści oraz bez sprawdzenia osoby, która owe dokumenty nam przedstawia.

Jeżeli jednak podpisali Państwo niechcianą umowę, to istnieją następujące możliwości:
– w przypadku podpisania jej na odległość lub poza siedzibą firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie praw konsumentów, mogą Państwo od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
– w przypadku podpisania umowy pod wpływem błędu mogą Państwo złożyć do nowego sprzedawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.
– mogą Państwo poprosić o pomoc Urząd Regulacji Energetyki lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 12 687 46 05 lub wizytę w naszym Biurze Obsługi Klienta.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Region Karpacki

Skip to content