Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Apel Towarzystwa Miłośników Tuchowa

Członkowie Towarzystwa Miłośników Tuchowa na podstawie decyzji burmistrza Tuchowa z 7 stycznia 2008 r., będą prowadzić zbiórkę publiczną do puszek i sprzedaż cegiełek na renowację „starego” cmentarza w Tuchowie. Zbiórka na ulicach: Kościuszki, Wysokiej i Leśnej będzie prowadzona od 26 do 31 października i od 2 do 9 listopada.

Osoby uprawnione do zbiórki publicznej posiadają stosowne legitymacje wydane przez zarząd Towarzystwa Miłośników Tuchowa. Wynik zbiórki publicznej zostanie podany do publicznej wiadomości. Bardzo prosimy o wsparcie idei ratowania zapomnianych nagrobków tuchowian, którzy chlubnie zapisali się w historii naszego miasta.

Skip to content