Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bezpieczna Małopolska 2017 – podsumowanie projektu w gminie Tuchów

W piątek 27 października br. w sali narad tuchowskiego ratusza zakończono i podsumowano projekt polegający na zakupie systemów selektywnego wybierania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tuchów. Zadanie to zostało wykonane w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2017”.

W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak, wicestarosta tarnowski Zbigniew Karciński, burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, zastępca burmistrza Kazimierz Kurczab, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona, zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej – panowie Jerzy Odroniec i Jerzy Urbanek a także radni Rady Miejskiej w Tuchowie oraz przedstawiciele jednostek, do których trafił zakupiony sprzęt.

Goście spotkania zapoznali się z poszczególnymi etapami realizacji zadania oraz jego końcowymi efektami, które przedstawiono w prezentacji multimedialnej. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, a następnie burmistrz Tuchowa Adam Drogoś wraz z przedstawicielami jednostek przekazali na ręce wicemarszałka województwa małopolskiego Stanisława Sorysa podziękowanie za pomoc oraz wsparcie w pozyskaniu środków w ramach tegorocznej edycji programu.

Całkowita wartość projektu to 30 400,00 złotych, z czego dofinansowanie województwa małopolskiego wyniosło 14 698,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom zostały zakupione i zamontowane w strażackich remizach systemy selektywnego wybierania, w skład których wchodzą: stacja obiektowa, radiotelefon bazowy, terminal SMS oraz antena. Urządzenia te zostały zamontowane w remizach strażackich w: Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Lubaszowej i Mesznej Opackiej. Dzięki zakupowi i montażowi ww. systemów możliwe będzie szybsze alarmowanie i dysponowanie strażaków do zdarzeń, co potwierdziło się już w tym miesiącu, gdy jednostki prowadziły działania podczas usuwania skutków wichur.

Skip to content