Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bezpłatne badania jakości wody

Informujemy, że mieszkańcy, dla których studnie stanowią jedyne źródło wody, SANEPID w pierwszej kolejności przeprowadzi bezpłatne badania jakości wody.

Przekazanie wody do badania może nastąpić dopiero po wypompowaniu zanieczyszczonej wody, dezynfekcji studni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i po napełnieniu się studni nową wodą.
Istotnym jest, aby dokonać tych czynności po opadnięciu wód gruntowych, w przeciwnym razie dezynfekcja będzie nieskuteczna.
Wodę do badania mogą dostarczyć sami mieszkańcy indywidualnie, mogą również pobrać w SANEPID-zie w tym celu pojemniki.
Mogą również zgłosić potrzebę zbadania wody do Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie. Wówczas próbki wody pobiorą pracownicy Stacji. Zgłoszenia proszę przesyłać do Laboratorium w PSSE pod numer telefonu: 014 621 70 97 wew. 147
Więcej na stronie Stacji.

Skip to content