Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bezpłatne doradztwo dla firm MŚP subregionu tarnowskiego

Prowadzisz działalność gospodarczą, chcesz nawiązać kontakty biznesowe? Jesteś zainteresowany rozpoczęciem działalności lub rozwojem działalności eksportowej? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa dla firm z subregionu tarnowskiego.

Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:
Etap I: diagnoza potrzeb klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.

Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora MŚP prowadzące działalność w subregionie tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz formularza pomoc de minimis, podpisanie umowy na świadczenie usługi doradczej.

Usługa doradztwa realizowana jest w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego subregionu tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” (nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski.

Więcej na http://www.tkp.com.pl/doradztwo-dla-firm-z-subregionu

Skip to content