Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wraz Urzędem Miasta Tarnowa zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2009 roku (piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów.

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z terenu miasta Tarnowa i gmin powiatu tarnowskiego. W spotkaniu może uczestniczyć każda osoba, która chce uzyskać dotację na rozwój istniejącej już firmy lub która chce pozyskać informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach programów pomocowych.

Zakres tematyczny szkolenia: jakie firmy mogą otrzymać dofinansowanie, na jakie inwestycje, w jakiej formie, w jakiej wysokości, w jakim czasie koszty należy rozliczyć, jak przebiega ocena wniosków, jaka jest skuteczność wniosków wybranych w stosunku do złożonych, jakie dokumenty są wymagane, kiedy i gdzie należy je złożyć, jak je wypełnić.

Spotkanie prowadzić będą konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości dotyczące dotacji w ramach Działania 2.1 Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Funduszu „Inwestycje Kapitałowe”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:
http://www.mcp.malopolska.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pod numerem telefonu: (012) 37 69 193.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje też Biuro Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Nowa 4 w Tarnowie:
tel. (014) 6882820/6882823, fax: (014) 6882821

Skip to content