Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biblioteka Publiczna w 2011 roku

Rok 2011 r. dobiega do końca. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tuchowie Bożena Wrona przygotowała podsumowanie działalności na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Zapraszamy do lektury

1. Zrealizowane projekty
– Projekt „Aktywna Biblioteka” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce pn. „Promujemy kulturę lokalną Mała Galeria w BP w Tuchowie”. Celem projektu było utworzenie przy Bibliotece Publicznej w Tuchowie małej galerii. Galeria pod nazwą „Przedstawmy się” promuje twórców lokalnych. Prezentowane są prace malarskie rzeźbiarskie, fotograficzne, ciekawe hobby bądź inne formy twórczości. Jest to także miejsce ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń, gdyż każdej wystawie towarzyszy wernisaż. Nazwa galerii wskazuje, iż ważnym celem funkcjonowania jest integracja i wzajemne poznanie się w środowisku lokalnym. Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Wartość projektu to 5650 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 4401 zł). Od maja 2011 zorganizowano 4 wernisaże: prac malarskich Marka Surmacza, wystawa fotografii uczestników projektu „Fotograficzny Tuchów”, wystawa fotograficzna Wiktora Chrzanowskiego oraz malarstwa olejnego Pauliny Antosz Góra.

– Projekt „Cyfrowe Archiwa Tradycji” lokalnego Ośrodka Karta. Projekt zakłada stworzenie społecznego archiwum historii lokalnej. Oznacza to, iż bibliotekarze będą pozyskiwać i gromadzić materiały źródłowe takie, jak: dzienniki, pamiętniki, listy, kroniki, zdjęcia, dokumenty osobiste, itp. oraz nagrywać relacje świadków historii. Celem projektu jest ocalenie przeszłości społeczności lokalnej, aby lepiej ją zrozumieć, docenić i podzielić się z innymi. Projekt Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej składa się z trzech komponentów: szkolenia i wsparcie (merytoryczne i techniczne) Ośrodka KARTA, tworzenie archiwów — pozyskiwanie materiałów historycznych, wirtualizacja i wykorzystanie zbiorów. W ramach projektu bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach, a biblioteka otrzymała darmową stronę internetową wraz z oprogramowaniem do prowadzenia archiwum.

– Projekt „Biblioteczka dla najmłodszych” Fundacji Jana Amosa Komeńskiego. Biblioteka otrzymała pomoc rzeczową oraz możliwość skorzystania ze szkoleń. „Biblioteczka dla Najmłodszych” to wypożyczalnia książek i zabawek/gier edukacyjnych dla najmłodszych dzieci wraz z prostą instrukcją obsługi dla rodziców zawierającą także informacje, jak dana zabawka stymuluje rozwój dziecka. W ramach projektu wyposażono bibliotekę w zestaw książek i zabawek wraz z „instrukcjami”.

– „Biblioteki z Internetem TP” Akademii Orange to projekt, dzięki któremu biblioteka otrzymała zwrot kosztów opłat abonamentowych za dostęp do Internetu oraz działania popularyzujące Internet (dotacja 6790 zł).

– Projekt „Podaj dalej” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (dotacja 1000 zł). Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów 4 spotkań z przedstawicielami bibliotek partnerskich z gmin Ciężkowice, Gromnik i Pleśna. Spotkania te służyły przekazaniu zespołom bibliotek partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń w ramach PRB. Dwa spotkania odbyły się za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji takich, jak Skype.

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – program Biblioteki Narodowej – kwota dofinansowania 10510 zł.

– Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień z Internetem” oraz otrzymała wyróżnienie w konkursie „Pomyszkuj w bibliotece”.

– W ramach Programu Rozwoju Bbibliotek tuchowska placówka otrzymała od firmy Microsoft darowiznę w formie licencji na oprogramowanie o wartości 30957 zł.

2. Jubileusz 100-lecia biblioteki
W piątek, 4 listopada 2011 r. w sali Kina Promień w Tuchowie odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Biblioteki Publicznej w Tuchowie. Wśród przybyłych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona, zastępca Burmistrza Tuchowa Kazimierz Kurczab, radni Rady Miejskiej w Tuchowie, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jacek Woźniakiewicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Ewa Stańczyk, dyrektorzy bibliotek z powiatu tarnowskiego oraz kierownik działu terenowego Tadeusz Trytek.
Na spotkanie jubileuszowe przygotowano film „Biblioteka dawniej i dziś”, ukazujący historię placówki oraz najważniejsze obecne działania. Następnie odbyło się spotkanie z dziennikarzem, podróżnikiem, autorem książek i fotografem Jarosławem Kretem.

3. Dyskusyjne Kluby Książki
Spotkania DKK odbywają się raz w miesiącu. Ze środków finansowych Instytutu Książki biblioteka otrzymała dofinansowanie na zorganizowanie dwóch spotkań z pisarzami: z pisarką dla dzieci i młodzieży, Małgorzatą Karoliną Piekarską oraz z podróżnikiem i pisarzem Romualdem Koperskim (dotacja 1500 zł).

4. Biblioteka wyróżniona
W kwietniu 2011 r. w Krakowie podczas konferencji podsumowującej I etap szkoleniowy PRB biblioteka w Tuchowie otrzymała wyróżnienie specjalne „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego bibliotek.

Opracowała: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tuchowie – Bożena Wrona

Skip to content