Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie…


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuchów i Gminy Tuchów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tuchowie uchwał:

– Nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Tuchów,
– Nr III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tuchów,
– Nr XVII/142/04 z dnia 25 lutego 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar terenu miasta Tuchów i terenu gminy Tuchów w ich granicach administracyjnych, z podziałem na etapy sporządzania planu, kolejno:
1. Buchcice
2. Burzyn
3. Dąbrówka Tuchowska
4. Jodłówka Tuchowska
5. Karwodrza
6. Lubaszowa
7. Łowczów
8. Meszna Opacka
9. Piotrkowice
10. Siedliska
11. Trzemesna
12. Zabłędza

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 8 października 2004r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz
Mariusz Ryś

Skip to content