Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Budżet Gminy Tuchów 2012

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tuchowie, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2011 roku, uchwalono budżet Gminy Tuchów na 2012 rok.

Wydatki Gminy Tuchów w roku 2012 wyniosą 49 000 000 złotych. Jak zwykle, największą część budżetu zajmują wydatki na oświatę, bo aż ponad 42% oraz na opiekę społeczną – ponad 16%. Poniżej przedstawiamy wykaz działów określających zakres zadań realizowanych przez Gminę Tuchów oraz środki przewidziane na ten cel.

[TABLE=4]
Skip to content