Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje

Informacja o pochówku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, że w dniu 13 maja 2022 roku o godz. 15.00 na Cmentarzu Parafialnym w Tuchowie odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych.

Szkoła Podstawowa w Tuchowie po raz kolejny “Podróżuje i odkrywa” Portugalię

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie rozpoczęła właśnie realizację 6-miesięcznego przedsięwzięcia “Travel & Discover – podróżuj i odkrywaj”. To już drugi raz, kiedy uczniowie tej szkoły będą mogli uczestniczyć w projekcie “Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Jego głównym założeniem jest zagraniczny wyjazd do partnerskiej szkoły, aby tam uczniowie we współpracy z rówieśnikami zrealizowali zajęcia związane z tematyką przedsięwzięcia. W tej edycji projektu uczestniczyć będzie 20 uczniów, którzy poprzez udział w takiej przygodzie będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe i wiele innych kompetencji. Będą również mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów oraz do poznania nowych miejsc i nowej kultury. 

(więcej…)

Szukamy właściciela psa

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że 5. maja 2022 r., w miejscowości Buchcice znaleziono pieska rasy mieszanej. Niestety pies nie posiada obroży i adresówki. Jeśli ktoś poszukuje psa, zna właściciela lub zechce go przygarnąć i zapewnić mu kochający dom, to prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Tuchowie. tel. 14 652 51 76 wew. 18

Wysokie odznaczenie dla strażaków ochotników

30 kwietnia br. odbył V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, w czasie którego podsumowano kadencję 2017 – 2022 oraz wybrano nowe władze strażackie na kolejną pięcioletnią kadencję. Była to również okazja do wyróżnienia osób i druhów, którzy w mijającej kadencji wyróżnili się swoją działalnością. Wręczono odznaczenia państwowe i korporacyjne.

(więcej…)

Pomoc dla mieszkańców Baranówki

Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół w Illingen przekazał do Polsko-Niemieckiego Kręgu Przyjaciół w Tuchowie kwotę 1 600 EURO, czyli 7 407,84 zł jako pomoc na zakup darów dla mieszkańców Baranówki na Ukrainie – miasta bliźniaczego Tuchowa.

(więcej…)

Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie”

Już w dniach od 4 do 19 kwietnia 2022 roku rusza kolejna tura rekrutacji do projektu „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie!”, prowadzonego przez firmę Interkadra Sp. z o.o. W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, które spełniają dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
  • pracownicy przewidziani do zwolnienia,
  • pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  • osoby odchodzące z rolnictwa.
(więcej…)

Wsparcie dla Baranówki

Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół w Illingen przekazał do Polsko-Niemieckiego Kręgu Przyjaciół w Tuchowie kwotę 1 600 Euro, jako pomoc na zakup darów dla mieszkańców miasta bliźniaczego Tuchowa – do Baranówki na Ukrainie (żywność, lekarstwa i środki opatrunkowe). Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a szczególne słowa podziękowania kierujemy na ręce Michaela Stolla – przewodniczącego Kręgu Przyjaciół w Illingen i skarbnika Matthiasa Engela, którzy byli inicjatorami tej zbiórki pieniężnej.

Adam Drogoś – Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Kręgu Przyjaciół w Tuchowie.

Pomoc PFRON dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy

W związku z bezprecedensową w powojennej historii Europy napaścią rosyjską na Ukrainę i ucieczką uchodźców z terytorium tego państwa do Polski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami”. Na realizację tego programu Fundusz przeznaczył 130 mln złotych.

Zadaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim wspieranie obywateli naszego kraju będących osobami z niepełnosprawnością. Jednak w związku z brutalną agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, od samego początku wyrażaliśmy pełną solidarność z narodem ukraińskim, deklarowaliśmy włączenie się w rządowy program niesienia pomocy dla Ukrainy oraz gotowość wsparcia uchodźców, w szczególności osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Właśnie dlatego Rada Nadzorcza PFRON przyjęła program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który w dużej mierze ukierunkowany jest na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych oraz samorządów pomagających uchodźcom z niepełnosprawnością. Chcę przy tym podkreślić, że uruchomienie tego programu nie wpłynie na realizację dotychczasowych działań Funduszu, skierowanych do Polaków z niepełnosprawnością – mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Do kogo adresowana jest pomoc w ramach programu?
Adresatami programu są niepełnosprawni uchodźcy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?
Obecnie zostały uruchomione dwa moduły programu. Moduł II jest skierowany do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, a moduł III do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania, które mogą zostać dofinansowane na terenie każdego z 16 województw, muszą być związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. W ramach Modułu II wnioski można składać w wersji papierowej i elektronicznej, w ramach Modułu III w wersji elektronicznej.

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?
W ramach modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać wsparcie finansowe zarówno na działania prowadzone samodzielnie, jak i na te, które zleciły do realizacji organizacjom pozarządowym. Dotyczy to również przedsięwzięć już zrealizowanych od 24 lutego 2022 r.Fundusz nie określa katalogu wspieranych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie.

Organizacje pozarządowe, uprawnione do składania wniosków w module III programu, mogą liczyć na finansowanie przez PFRON zadań związanych z niesieniem pomocy niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Wsparciem objęte będą te działania organizacji pożytku publicznego, których celem jest zaspokojenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych beneficjentów programu, w szczególności odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Co ważne, wsparcie obejmuje także osoby towarzyszące.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Skip to content