Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Centra obsługi – wiele spraw w jednym miejscu

1 września administracja podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju.

Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Centrum obsługi powstanie w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9B i będzie jednym z 50 w kraju.
Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.
W centrach obsługi pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach. Dodatkowo będzie można załatwić sprawy związane z rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i obsługą systemu e-PUAP.
Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług administracji podatkowej, służby celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
– złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
– złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

Na samodzielnych stanowiskach komputerowych w centrach obsługi podatnicy będą mieli dostęp do portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, e-PUAPu oraz zarejestrują działalność gospodarczą.

Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany, co oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych standardów.
W Małopolsce oprócz centrum obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie powstaną jeszcze 3 centra obsługi zlokalizowane w Urzędzie Skarbowym w Bochni, Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu i w Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta.

Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdrażanych w ramach systemu obsługi i wsparcia podatnika. W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług.

Więcej informacji można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
Ewa Gajda – tel. 14-632-82-40
Halina Wapniewska – tel. 14-632-82-19
Bernadeta Majzner – tel. 14-632-82-30

Skip to content