Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Co to jest EWD?

Edukacyjna wartość dodana (EWD), czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania. Egzaminy zewnętrzne dostarczają obiektywne dane o osiągnięciach szkolnych.

Mogą być one wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:
1. indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne,
2. społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej,
3. szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pozwala w znacznym stopniu „oczyszczać” wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu.
Wyniki EWD http://elipsy.ewd.edu.pl/index.php?str=opis
Wyszukiwarka: Gimnazjum -> Województwo -> Powiat -> Gmina Tuchów

Skip to content