Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Coś więcej niż świetlica. 100 mln zł na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Ubóstwo, alkohol, problemy z nauką – stąd już tylko krok do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków do nauki, pojawiają się problemy i trudności wychowawcze.

W takich sytuacjach pomocne okazują się ośrodki wsparcia dziennego. To coś więcej niż zwykła świetlica. Dzieci mogą tu odpocząć i rozwijać swoje pasje, a ich rodzice otrzymują pomoc w pełnieniu obowiązków rodzinnych.

Na tworzenie placówek wsparcia dziennego w regionie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 100 mln zł. O dotację z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non profit, kościoły oraz przedsiębiorcy. Środki można przeznaczyć na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących ośrodków. W tym drugim przypadku warunkiem jest zwiększenie liczby miejsc lub rozszerzenie oferty. Dofinansowanie może objąć maksymalnie 92,7% kosztów.

Termin składania wniosków: 31 marca – 24 maja 2017 r.

Informacje o naborze
Informacje o programie

Skip to content