Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Działaj z nami – seniorami – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej? Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione pomysły na akcje wolontariackie seniorów.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:
• zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
• zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.
Na zgłoszenia czekamy do 30 kwetnia 2017r.!

W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie:
• merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
• finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie BEZPŁATNY!

Zapewniamy:
• materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów,
• zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
• wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów;
• ubezpieczenie NNW.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY za pośrednictwem:
• poczty mailowej na adres: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl
• poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
• lub dostarczyć osobiście do biura organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji: http://wolontariat.org.pl/

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl, tel: 577 472 451

Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.

Skip to content