Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cykl szkoleń z Pogórzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza mieszkańców gmin Pogórza na cykl szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu: ochrony środowiska (racjonalna gospodarka odpadami, kształtowanie świadomości ekologicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii), turystyki i agroturystyki (zasady zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej, promocja turystyczna), zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy
Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa, zasad wypełniania
wniosków o płatność obszarową, marketingu, rozwoju grup producenckich, rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Program szkoleń:

1. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
w Tuchowie – w dniu 6 grudnia 2007 od godz. 10.00
2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
w Gromniku – w dniu 7 grudnia 2007 od godz. 10.00
3. AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA
w Ryglicach – w dniu 10 grudnia 2007 od godz. 10.00
4. AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA
w Ryglicach – w dniu 11 grudnia 2007 od godz. 10.00
5. FUNDUSZE UNIJNE I KRAJOWE
w Rzepienniku Strzyżewskim w dniu 21 grudnia
2007 od godz. 10.00
6. FUNDUSZE UNIJNE I KRAJOWE
w Tuchowie w dniu 22 grudnia 2007 od godz.
10.00

Zapraszamy! Warto skorzystać – szkolenia są bezpłatne!

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza mieszkańców gmin Pogórza na cykl szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z
zakresu ochrony środowiska: racjonalna gospodarka odpadami, kształtowanie
świadomości ekologicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE SZKOLENIOWO-WARSZTATOWE
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dnia 6 grudnia 2007 roku (czwartek) w godz. 10.00 do 15.00 w
sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie

Program szkolenia – warsztatów:
godz. 10.00 – Wprowadzenie tematyczne – Burmistrz Tuchowa
godz. 10.15 – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII – możliwość ich wykorzystania
godz. 11.00 – Prezentacja firmowa oferty kolektorów słonecznych
godz. 11.20 – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII – dostępne technologie
godz. 12.15 – Przerwa na kawę i posiłek
godz. 13.00 – INWESTYCJE – koszt inwestycji – zysk
godz. 14.00 – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII – możliwości dofinansowania lub
kredytowania
godz. 15.00 – Panel dyskusyjny

Szkolenia prowadzą eksperci Instytutu Karpackiego.
Udział w szkoleniu – warsztatach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy – WARTO POZNAĆ PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE SZKOLENIOWO-WARSZTATOWE
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dnia 7 grudnia 2007 roku ( piątek) w godz. 10.00 do 15.00 w
budynku Urzędu Gminy w Gromniku

Program szkolenia – warsztatów:
godz. 10.00 – Wprowadzenie tematyczne – Wójt Gminy Gromnik
godz. 10.15 – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII – możliwość ich wykorzystania
godz. 11.00 – Prezentacja firmowa oferty kolektorów słonecznych
godz. 11.20 – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII– dostępne technologie
godz. 12.15 – Przerwa na kawę i posiłek
godz. 13.00 – INWESTYCJE – koszt inwestycji – zysk
godz. 14.00 – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII – możliwości dofinansowania lub
kredytowania
godz. 15.00 – Panel dyskusyjny

Szkolenie prowadza eksperci Instytutu Karpackiego.
Udział w szkoleniu -warsztatach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy – WARTO POZNAĆ PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIA

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza mieszkańców
gmin Pogórza na cykl szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności z
zakresu turystyki i agroturystyki: zasady zakładania i prowadzenia działalności
agroturystycznej, promocja turystyczna.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO-WARSZTATOWE
AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA

Dnia 10 i 11 grudnia 2007 roku (poniedziałek i wtorek) w
godz. 10.00 do 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryglicach – centrum

Program szkolenia – warsztatów 10 grudnia 2007
godz. 10.00 – Wprowadzenie tematyczne – Burmistrz Ryglic
godz. 10.15 – AGROTURYSTYKA – zakładanie, prowadzenie gospodarstw (zagadnienia
formalno-prawne)
godz. 12.15 – Przerwa na kawę i posiłek
godz. 13.00 – AGROTURYSTYKA – zakładanie, prowadzenie (dostępne źródła
dofinansowania, fundusze unijne, krajowe, kredytowanie)
godz. 15.00 – Panel dyskusyjny

Program szkolenia – warsztatów 11 grudnia 2007
godz. 10.00 – AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA (marketing i promocja szansą na sukces)
godz. 12.15 – Przerwa na kawę i posiłek
godz. 13.00 – POGÓRZAŃSKIE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE (pakiet, czy grupa
pogórzańskiego produktu turystycznego?)
godz. 15.00 – Panel dyskusyjny

Szkolenie prowadza eksperci Instytut Doradztwa
Europejskiego-Innowacja s.c
Udział w szkoleniu -warsztatach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy – WARTO POSZUKIWAĆ DODATKOWEGO DOCHODU

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza mieszkańców
gmin Pogórza na cykl szkoleń dla przedsiębiorców i rolników: zasady zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej
na rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa, zasady wypełniania wniosków o płatność
obszarową, marketing, rozwój grup producenckich, rozwój rolnictwa ekologicznego

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE SZKOLENIOWO-WARSZTATOWE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
PROGRAM OPERACYJNY – KAPITAŁ LUDZKI

i inne programy czyli fundusze unijne i krajowe na rozwój w obszarach wiejskich

21 grudnia 2007 roku (piątek) w godz. 10.00 do 15.00
w budynku Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim

Program szkolenia – warsztatów:
godz. 10.00 – Wprowadzenie tematyczne – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski
godz. 10.15 – PROW , MRPO, PO KL, – dla rolników (możliwości dofinansowania)
godz. 11.15 – PROW , MRPO, PO KL – dla przedsiębiorców (szanse na
dofinansowanie)
godz. 12.15 – Przerwa na kawę i posiłek
godz. 13.00 – PROW , MRPO, PO KL – dla samorządów instytucji i organizacji
(warto składać projekty)
godz. 14.00 – Inne fundusze na rozwój rolnictwa, przedsiębiorczości i instytucji
gminnych
godz. 15.00 – Panel dyskusyjny

Szkolenia prowadzą eksperci z krakowskich instytucji i firm consultingowych
Udział w szkoleniu – warsztatach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy – WARTO POZNAĆ PROGRAMY I FUNDUSZE

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE SZKOLENIOWO-WARSZTATOWE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
PROGRAM OPERACYJNY – KAPITAŁ LUDZKI
i inne programy czyli fundusze unijne na rozwój w obszarach wiejskich

Dnia 22 grudnia 2007 roku (sobota ) w godz. 10.00 do 15.00 w
sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie

Program szkolenia – warsztatów:
godz. 10.00 – Wprowadzenie tematyczne – Burmistrz Tuchowa
godz. 10.15 – PROW , MRPO, PO KL, – dla rolników (możliwości dofinansowania)
godz. 11.15 – PROW , MRPO, PO KL – dla przedsiębiorców (szanse na
dofinansowanie)
godz. 12.15 – Przerwa na kawę i posiłek
godz. 13.00 – PROW , MRPO, PO KL – dla samorządów instytucji i organizacji
(warto składać projekty)
godz. 14.00 – Inne fundusze na rozwój rolnictwa, przedsiębiorczości i instytucji
gminnych
godz. 15.00 – Panel dyskusyjny

Szkolenia prowadzą eksperci z krakowskich instytucji i firm
consultingowych
Udział w szkoleniu -warsztatach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy – WARTO POZNAĆ PROGRAMY I FUNDUSZE
W ramach realizacji projektu Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
przystąpiło do organizacji cyklu szkoleń na które serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia
Rozwoju w Tuchowie, ul. Chopina 10, tel. 14 6525436 e-mail:
pogostoro@interia.pl lub w Urzędach
Gmin; Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik , Szerzyny.

Na szkolenie można przyjść nie zgłaszając wcześniej swojego udziału, ale na 15
minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia szkolenia.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ul. Chopina 10 33-170 Tuchów,
Małopolska
KRS 0000250154 NIP 993-047-36-31 Regon 120207254
Tel/fax 14 6525 436 e-mail; dk@tuchow.pl
www.psr.tuchow.pl

Skip to content