Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Czujniki jakości powietrza POLAIR 2.0

Na terenie miasta Tuchowa zamontowano system pomiaru jakości powietrza PolAir 2.0. Celem projektu PolAir 2.0 jest opracowanie kompletnego systemu, modułowego, szybkiego i taniego do monitorowania oraz prognozowania stanu jakości powietrza.

Projekt realizowany jest przez polsko-francuskie konsorcjum w składzie: Kapitech (lider projektu), WeatherForce, Integrated Solution oraz Artur Badyda s.c..
Kapitech Sp. z o. o. otrzymał finansowanie na realizację projektu PolAir 2.0 w ramach programu Climate-KIC’s Pathfinder.

Projekt PolAir 2.0 ma na celu dostarczenie produktu opartego na własnych czujnikach jakości powietrza oraz własnych analiz danych satelitarnych i meteorologicznych przeprowadzonych przez ekspertów w dziedzinie jakości powietrza, meteorologii i ekspertów w dziedzinie IT. Dodatkową zaletą projektu jest określenie indywidualnych warunków wdrażania czujników jakości powietrza dla każdego miasta.

Kliknij, aby zobaczyć wyniki pomiarów jakości powietrza PolAir 2.0

W projekcie uwzględnione zostały informacje pochodzące z analizy zdjęć satelitarnych dostarczonych przez satelity Sentinel-5P, które są przeznaczone do badania jakości powietrza. Dzięki tym komponentom i metodologii projekt PolAir 2.0 ma znaczącą przewagę rynkową nad obecnie dostępnymi systemami w Polsce.

Kapitech współpracuje z dwoma miastami pilotażowymi, które wyraziły swoje zainteresowanie uczestnictwem w projekcie PolAir 2.0. Tymi miastami są Zduńska Wola w woj. łódzkim oraz Tuchów w woj. małopolskim.

W ramach projektu w Tuchowie bezpłatnie zainstalowanych zostało 6 czujników jakości powietrza. Jeden z czujników zainstalowany na budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Mickiewicza dodatkowo analizuje oprócz temperatury i wilgotności, również średnią prędkość wiatru i sumę opadu.

Instytucja odpowiedzialna:
Kapitech Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 16B,02-092 Warszawa
Tel. +48 698 542 337

Skip to content