Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obniżona stawka opłaty za kompostowanie bioodpadów

Przypominamy mieszkańcom chcącym kompostować odpady biodegradowalne, i tym samym obniżyć koszty odbioru odpadów komunalnych od lutego br., że nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do końca stycznia (tj. piątek) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ratusz, parter, pok. nr 7.

Kliknij, aby pobrać formularz deklaracji.

Poniżej przedstawiamy przykład wypełnienia deklaracji w części F dla 3 osobowej rodziny, uwzględniający zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny może zostać obniżona z 21 do 19 złotych miesięcznie/mieszkańca w sytuacji kiedy mieszkaniec kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym. Stawka przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) złożyli oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3) wypełniają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
– zmiana wysokości stawki nie rodzi konieczności składania deklaracji, ponieważ do właścicieli, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości tej opłaty, wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o ilości osób zamieszkałych,

Skip to content