Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Czujniki tlenku węgla trafiły do najbardziej potrzebujących mieszkańców

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie we współpracy w Urzędem Miejskim i Ośrodkiem Pomocy Społecznej przekazali 20 czujników tlenku węgla najbardziej potrzebującym mieszkańcom.

Akcja prewencyjna pn. „Czujka tlenku węgla na straży bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tuchów”, której inicjatorem była OSP w Tuchowie została przeprowadzona w dniach 5, 6 oraz 9 grudnia.  Dziesięć urządzeń zostało sfinansowanych w ramach dofinansowania otrzymanego przez OSP w Tuchowie z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji- „5000+”. Pieniądze mogły zostać przeznaczone m.in na wyposażenie remiz strażackich, zakup umundurowania czy sprzętu, ale tym razem OSP w Tuchowie postanowiła z części z nich sfinansować zakup właśnie takich czujników. Dziesięć kolejnych identycznych urządzeń zostało zakupionych z funduszy programu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE 14IP PL 021, w ramach którego Gmina Tuchów zatrudnia Ekodoradcę.

W akcję zaangażowali się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wytypowali 20 gospodarstw domowych zamieszkałych przez rodziny wielodzietne, osoby samotne i starsze, do których trafiły urządzenia. Każde z przekazywanych urządzeń zostało uruchomione. Szczegółowego instruktażu dotyczącego prawidłowego korzystania z urządzenia oraz umiejscowienia czujnika udzielił Łukasz Giemza.

Zakupione czujniki Kiddle 5CO mają dziesięcioletnią żywotność i są zasilane bateriami. Czujnik pobiera próbkę powietrza co 30 sekund, sygnalizując pomiar zieloną diodą. Urządzenia w przypadku uruchomienia alarmu są bardzo głośne i sygnalizują zagrożenie migającą czerwoną diodą.

Ponieważ wizyty miały charakter prewencyjny, każdorazowo za pomocą detektora sprawdzano temperaturę przewodów kominowych i ścian wokół urządzeń grzewczych, co pozwoliło na wstępną ocenę ich stanu technicznego oraz ewentualnego niebezpieczeństwa związanego ze zbyt wysoką temperaturą towarzyszącą nieprawidłowym sposobom ogrzewania. Domownicy byli informowani o konieczności regularnego czyszczenia przewodów kominowych, nie zasłaniania kratek wentylacyjnych, konieczności dostępu świeżego powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na urządzenia grzewcze oraz o sposobach prawidłowego spalania w tych urządzeniach. Chodzi o to, by nie stwarzać zagrożenia pożarowego, zarówno poprzez nieprawidłowe składowanie opału, styczność z łatwopalnymi materiałami (w przypadku miejscowych ogrzewczy pomieszczeń np. odzież, zasłony, maty, dywany znajdujące się zbyt blisko urządzenia) jak i nieprawidłowego sposobu spalania poprzez m.in dokładanie na raz zbyt dużej ilości opału do urządzenia.

Ekodoradca dokonywał wstępnej oceny stanu technicznego budynku oraz kompleksowej inwentaryzacji źródeł ciepła.

Z programu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE 14IP PL 021 zakupiono energooszczędne żarówki, perlatory i maty zagrzejnikowe. Naszym celem była redukcja kosztów opłat za energię elektryczną i wodę w każdym z dwudziestu gospodarstw (np. dzięki wymianie żarówek w jednym z domostw obniżyliśmy zapotrzebowanie na energię potrzebną do oświetlenia pomieszczeń z 245W do zaledwie 45W), co więcej zamontowane żarówki mają przyjemną dla ludzkiego oka barwę światła.

Dziękujemy pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, Łukaszowi Giemzie oraz ekodoradcy Karolinie Sterkowicz za wielkie zaangażowanie i serce włożone w przeprowadzoną akcję.

Skip to content