Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Czyste powietrze. Jak to zrobić?” – konferencja i zawiązanie koalicji na rzecz czystego powietrza

Smog to realny problem, który ma fatalny wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. Będziemy współpracować, aby go ograniczyć. Takie deklaracje padły 16 lutego 2017 r. podczas konferencji „Czyste powietrze. Jak to zrobić?”, w Domu Kultury w Tuchowie. Zawarto tam koalicję na rzecz czystego powietrza w regionie tarnowskim.

W gronie założycieli koalicji znaleźli się: Grupa Powietrze Tuchów działająca jako Stowarzyszenie Eko Aura Małopolska, samorząd Tuchowa oraz Centrum Zdrowia Tuchów. Zadeklarowali oni wspólną realizację działań, służących poprawie jakości powietrza i podnoszenia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z jego zanieczyszczeniem.

Konferencja „Czyste powietrze. Jak to zrobić?” dała możliwość poznania problemu smogu w szczegółach. Według danych ze stacji monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Krakowie zlokalizowanej przy Domu Kultury w Tuchowie w 2016 przez ponad 100 dni oddychaliśmy powietrzem, w którym przekroczony był dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10.

Konferencję rozpoczął krótki wstęp muzyczny uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie, a następnie głos zabrał pierwszy prelegent Maciej Sajdak – z grupy „Powietrze Tuchów” – Stowarzyszenie Eko Aura Małopolska, który przedstawił dotychczasowe działania grupy mieszkańców, którym zależy na czystym powietrzu w Tuchowie. Zaprezentował on również efekty działania grupy: zbudowanie sieci czujników jakości powietrza w Tuchowie, aplikacji na smartfony z informacjami o jakości powietrza, a także akcje banerowe i billboardowe.

Kolejny prelegent Wiktor Chrzanowski – ekodoradca z Urzędu Miejskiego w Tuchowie w ramach programu LIFE, wyjaśnił czym jest niska emisja i jakie zagrożenia niesie ze sobą. Przedstawił on też wyniki z 2016 r. ze stacji monitoringu jakości powietrza WIOŚ zlokalizowanej w Tuchowie: dane dotyczące ilości pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w powietrzu. Ważnym tematem jego prezentacji była także informacja o warunkach przystąpienia do programu wymiany kotłów w gminie Tuchów.

Następnym prezentującym był Andrzej Guła – prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego, który w ciekawy sposób przedstawił jak postrzegany jest problem smogu w Małopolsce i w Polsce, dlaczego nie ma norm jakości paliw stałych i dlaczego warto działać na rzecz czystego powietrza. Wspomniał również o podjętej w styczniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwale antysmogowej.

O wpływie zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie mówił podczas konferencji Tomasz Olszówka – prezes Centrum Zdrowia Tuchów. Jednym z działań Centrum Zdrowia będzie program badań profilaktycznych. Mieszkańcy Tuchowa i osoby często przebywające w mieście będą mogły bezpłatnie w przychodni szpitala CZT wykonać badanie spirometryczne – służące zdiagnozowaniu zmian w płucach i oskrzelach. Kiedy wyniki będą niepokojące pacjenci – po skorzystaniu z porady lekarskiej i uzyskaniu skierowania – będą wykonywali rtg klatki piersiowej bądź badanie tomograficzne.

Największym problemem w Tuchowie jest spalanie w domowych kotłowaniach paliw niskiej jakości, a nierzadko śmieci. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie Łukasz Giemza w kolejnej prezentacji podczas konferencji na przykładach wyjaśnił jakim zagrożeniem dla naszego życia jest czad. Drugim dużym niebezpieczeństwem są pożary przewodów kominowych.

Konferencja, którą poprowadził Kamil Morydz wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców. Podczas otwartej dyskusji padały rzeczowe pytania. Każdy uczestnik mógł skosztować naturalnego soku z grójeckich jabłek, a w prezencie otrzymał paczkę brykietu. W holu głównym Domu Kultury można było obejrzeć wystawę prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół w Siedliskach i Szkoły Podstawowej w Lubaszowej na temat smogu.

Skip to content