Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Decyzja Starosty Tarnowskiego ws. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych” związanych z budową obwodnicy Tuchowa

Starosta Tarnowski zatwierdza „Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych obwodnicy Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977”.

Projekt obejmuje wykonanie:
1. 83 (z rezerwą 91) otworów badawczych do głębokości 18,0 m ppt, o łącznym metrażu 835,0 (z rezerwą 918) mb wierceń,
2. 57 (z rezerwą 62) sondowań do głębokości 15 m ppt, o łącznym metrażu 536,0 (z rezerwą 589,0) mb,
3. badań polowych i laboratoryjnych próbek gruntów i wody gruntowej,
4. przedstawienie wyników prac w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Projekt zatwierdza się na okres do dnia 31 lipca 2018 r.

Kliknij, aby zapoznać się z treścią decyzji.